ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58
 
 

technoinject

Техноинжект е специализирано дружество в областта на геотехническото и хидротехническото строителство. Компанията предлага обширен спектър от консултантски и инженерингови услуги в областта на укрепителните, инжекционните и фундаментните мероприятия. Основният фокус на компанията е съсредоточен върху постоянно внедряване на иновации, успешно натрупване на ноу-хау и инженеринг с добавена стойност.

виж повече

Полезна информация

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG