ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Видове дейности

Техноинжект предлага висококвалифицирани консултантски услуги
и инженерингова дейност, свързани с извършването на:

Укрепителни мероприятия
Укрепителни мероприятия

Пилотни конструкции, берлински стени, шпунтови стени, конструкции от пръскани бетони

 
Хидротехническо строителство
Хидротехническо строителство

Пилотни конструкции, шпунтови стени, конструкции от пръскани бетони, анкерни конструкции, инжекционни дейности

 
Стабилизация и заздравяване на почви
Стабилизация и заздравяване на почви

Инжекционни дейности, анкерни конструкции

 
Противоерозионни мероприятия
Противоерозионни мероприятия

Пилотни конструкции, анкерни конструкции, шпунтови стени, инжекционни дейности

 
Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG