ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Полезна информация

Укрепване на изкоп с вибронабивни стоманени профили
Укрепване на изкоп с вибронабивни стоманени профили

Вибронабивните стоманени профили се използват за временна укрепителна конструкция тип „Берлинска стена“, като се забиват през определено разстояние чрез хидравличен вибратор

виж повече
Укрепване на изкоп със стоманени профили чрез предварително сондиране
Укрепване на изкоп със стоманени профили чрез предварително сондиране

Предварително шнеково сондиране за укрепителната конструкция тип „Берлинска стена“ се налага в случаи на разнородна геология (наличие на твърди пластове)

виж повече
Укрепване на изкопи чрез сондажно-изливни пилоти
Укрепване на изкопи чрез сондажно-изливни пилоти

Сондажните пилоти се използват за укрепване на стени на изкопи, стабилизиране на свлачища и други

виж повече
Стабилизиране на откоси на изкопи с пръскани бетони
Стабилизиране на откоси на изкопи с пръскани бетони

Укрепване откосите на изкопа с пръскани бетони и почвени гвоздеи или анкери е бърз и гъвкав метод за укрепване

виж повече
Пилотно фундиране
Пилотно фундиране

Този метод намира голямо приложение при фундирането в слаби почви

виж повече
Противоерозионно укрепване
Противоерозионно укрепване

Насипите могат да бъдат стабилно оформени чрез скосяване или укрепване в основата с подпорна конструкция от пилоти

виж повече
Анкерни конструкции
Анкерни конструкции

Анкерите и почвените пирони  могат да осигурят временни или постоянни решения за широк диапазон от проблеми

виж повече
Шпунтово укрепване
Шпунтово укрепване

Шпунтовите стени представляват вертикално забити в почвата специални горещо или студено валцувани стоманени профили

виж повече