ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Полезна информация

Пилотно фундиране
Пилотно фундиране

Този метод намира голямо приложение при фундирането в слаби почви

виж повече
Противоерозионно укрепване
Противоерозионно укрепване

Насипите могат да бъдат стабилно оформени чрез скосяване или укрепване в основата с подпорна конструкция от пилоти

виж повече
Анкерни конструкции
Анкерни конструкции

Анкерите и почвените пирони  могат да осигурят временни или постоянни решения за широк диапазон от проблеми

виж повече
Шпунтово укрепване
Шпунтово укрепване

Шпунтовите стени представляват вертикално забити в почвата специални горещо или студено валцувани стоманени профили

виж повече
Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG