ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

За нас


За компанията

Техноинжект е специализирано дружество в областта на геотехническото и хидротехническото строителство. 

Компанията предлага обширен спектър от консултантски и инженерингови услуги в областта на укрепителните, инжекционните и фундаментните мероприятия. 

Основният фокус на компанията е съсредоточен върху постоянно внедряване на иновации, успешно натрупване на ноу-хау и инженеринг с добавена стойност. 

Всички обекти се изпълняват в относително кратки срокове,  а с цел по-добра икономическа ефективност е възможно създаването на  алтернативни решения,  съобразени с проекта.

Техноинжект приема всяко предизвикателство  - от етапа на конксултиране, през строителния процес, до надлежното издаване на обекта.

За екипа

В Техноинжект работят утвърдени инженери с богат опит в укрепването на дълбоки строителни изкопи, фундирането на сгради, изграждането на пристанищни и хидротехнически съоръжения, укрепването на свлачища, срутища и т.н. 

Техният дългогодишен опит в сферата е съчетан с интереса на инвеститорите, професионалната отговорност на дружеството и изискванията на нормативната база. 

За да поддържа високото качество на услугите си, компанията непрекъснато инвестира в повишаване квалификацията на служителите си. Стриктно прилага всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и развива продуктивна работна атмосфера.

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG