ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Стабилизиране на откоси на изкопи с пръскани бетони


Укрепване откосите на изкопа с пръскани бетони и почвени гвоздеи или анкери е бърз и гъвкав метод за укрепване.

Изкопът се извършва на етапи, като на всеки един от етапите се анкерира арматурна мрежа и се полага пръскани бетони с необходимата дебелина. 

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG