ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Укрепване на изкопи чрез сондажно-изливни пилоти


Сондажните пилоти се използват за укрепване на стени на изкопи, стабилизиране на свлачища и други.

Укрепването може да бъде изпълнено с разстояние между пилотите, плътно или с врязване един във друг.

В общия вариант се изпълнява кръгъл сондаж, в който се спуска армоскелет и след това се полага бетоновият разтвор.