ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Укрепване на изкопи чрез сондажно-изливни пилоти


Сондажните пилоти се използват за укрепване на стени на изкопи, стабилизиране на свлачища и други.

Укрепването може да бъде изпълнено с разстояние между пилотите, плътно или с врязване един във друг.

В общия вариант се изпълнява кръгъл сондаж, в който се спуска армоскелет и след това се полага бетоновият разтвор.

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG