ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Укрепване на изкоп със стоманени профили чрез предварително сондиране


Предварително шнеково сондиране за укрепителната конструкция тип „Берлинска стена“ се налага в случаи на разнородна геология (наличие на твърди пластове). В готовия сондаж се монтира стоманеният профил и се бетонира до проектната кота на строителния изкоп. 

Днес, повече от половин век след появата си, този метод се прилага като едно от най-добрите конструктивни решения, масово използвани в цял свят. Интензивното градско строителство през последните години и въвеждането на новите разпоредби за устройство на териториите наложи „Берлинската стена“, като едно от най-удачните решения за укрепване с минимална загуба на пространство и сравнително ниска цена на кв.м. площ. 

В зависимост от проекта, то може да бъде комбинация от анкери и почвени гвоздеи.