ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Укрепване на изкоп с вибронабивни стоманени профили


Вибронабивните стоманени профили се използват за временна укрепителна конструкция тип „Белинска стена“, като се забиват през определено разстояние чрез хидравличен вибратор.

След забиването на стоманените профили започва изкопът, като с напредването му в дълбочина се извършва монтажът на дъсчената обшивка или полагането на пръскани бетони. Така изпълнената конструкция е противосуфозионна. 

Този тип укрепване осигурява минимални загуби на пространство при жилищното и промишлено строителство. В зависимост от проекта, то може да бъде комбинация от анкери и почвени гвоздеи. 

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG