ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.technoinject.com
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Техноинжект ЕООД и посетителите на уебсайта www.technoinject.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Фирмена информация за Техноинжект ЕООД:
Наименование: ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД
Адрес на управление: гр. София 1113, ул. Райко Алексиев 15 ет.1 ап.3
Булстат: 205631886 
Регистрация по ДДС: BG205631886
Управители: Катя Попова
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.technoinject.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност и предоставяните услуги от Техноинжект ЕООД.
III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.technoinject.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Техноинжект ЕООД, освен в случаите, когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Техноинжект ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни материали и статии без изричното разрешение на Техноинжект ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.technoinject.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Техноинжект ЕООД използва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта, след като това е поискано от самите тях. Техноинжект ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Техноинжект ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Техноинжект ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) Техноинжект ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.technoinject.com посетителите се съгласяват Техноинжект ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.technoinject.com.
(10) Посетителите на www.technoinject.com в качеството си на физически лица се съгласяват Техноинжект ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.technoinject.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.
V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Техноинжект ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.technoinject.com от момента на публикуването им.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.technoinject.com считано от 5.05.2019 г.
________________________________________
ТЕХНОИНЖЕКТ ООД
гр. София, 5.05.2019 г.

 

Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG