ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Укрепителни мероприятия


Укрепителни мероприятия при дълбоки изкопи, изпълнявани посредством:

 

  • пилотни конструкции 
  • берлински стени 
  • шпунтови стени 
  • конструкции от пръскани бетони