ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Хидротехническо строителство


Хидротехническо строителство - пристанищни съоръжения,  корекция на реки, брегозащитни мероприятия, язовирни стени и други, изпълнявани посредством:

 

  • пилотни конструкции 
  • шпунтови стени 
  • конструкции от пръскани бетони
  • анкерни конструкции
  • инжекционни дейности