ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Хидротехническо строителство


Хидротехническо строителство - пристанищни съоръжения,  корекция на реки, брегозащитни мероприятия, язовирни стени и други, изпълнявани посредством:

 

  • пилотни конструкции 
  • шпунтови стени 
  • конструкции от пръскани бетони
  • анкерни конструкции
  • инжекционни дейности
     
Техноинжект -  геотехническо и хидротехническо строителство
гр.София, 1360,
Модерно предградие,
ул. „Андрей Германов“ 11

+359 2 426 28 58

 

Germany, Munich 680807, Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße, S26

+49 172 23 93 716

WebDesignBG