ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Стабилизация и заздравяване на почви


Стабилизация и заздравяване на почви, посредством: 

  • инжекционни дейности
  • анкерни конструкции