ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58

Противоерозионни мероприятия


Противоерозионни мероприятия -  укрепване на свлачища, срутища и други, изпълнени посредством:

 

  • пилотни конструкции
  • анкерни конструкции
  • шпунтови стени
  • инжекционни дейности