АНКЕРНИ КОНСТРУКЦИИ

Анкерите и почвените пирони  могат да осигурят временни или постоянни решения за широк диапазон от проблеми, свързани със стабилността или поддръжката и често се използват за укрепване или стабилизиране на сгради, склонове и насипи.