Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.technoinject.com
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Техноинжект ЕООД и посетителите на уебсайта www.technoinject.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Фирмена информация за Техноинжект ЕООД:
Наименование: ТЕХНОИНЖЕКТ ЕООД
Адрес на управление: гр. София 1113, ул. Райко Алексиев 15 ет.1 ап.3
Булстат: 205631886
Регистрация по ДДС: BG205631886
Управители: Катя Попова
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.technoinject.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност и предоставяните услуги от Техноинжект ЕООД.
III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.technoinject.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Техноинжект ЕООД, освен в случаите, когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Техноинжект ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни материали и статии без изричното разрешение на Техноинжект ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.technoinject.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Техноинжект ЕООД използва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта, след като това е поискано от самите тях. Техноинжект ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Техноинжект ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Техноинжект ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) Техноинжект ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.technoinject.com посетителите се съгласяват Техноинжект ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.technoinject.com.
(10) Посетителите на www.technoinject.com в качеството си на физически лица се съгласяват Техноинжект ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.technoinject.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.
V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Техноинжект ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.technoinject.com от момента на публикуването им.
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.technoinject.com считано от 5.05.2019 г.
________________________________________
ТЕХНОИНЖЕКТ ООД
гр. София, 5.05.2019 г.