ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58
 
 

technoinject

Техноинжект е специализирано дружество в областта на геотехническото и хидротехническото строителство. Компанията предлага обширен спектър от консултантски и инженерингови услуги в областта на укрепителните, инжекционните и фундаментните мероприятия. Основният фокус на компанията е съсредоточен върху постоянно внедряване на иновации, успешно натрупване на ноу-хау и инженеринг с добавена стойност.

виж повече

Полезна информация