ОЧАКВАМЕ ВИ НА 02 426 28 58
 

technoinject

Техноинжект е специализирано дружество в областта на геотехническото и хидротехническото строителство. Компанията предлага обширен спектър от консултантски и инженерингови услуги в областта на укрепителните, инжекционните и фундаментните мероприятия. Основният фокус на компанията е съсредоточен върху постоянно внедряване на иновации, успешно натрупване на ноу-хау и инженеринг с добавена стойност.

виж повече

Полезна информация

Укрепване на изкоп с вибронабивни стоманени профили
Укрепване на изкоп с вибронабивни стоманени профили

Вибронабивните стоманени профили се използват за временна укрепителна конструкция тип „Берлинска стена“, като се забиват през определено разстояние чрез хидравличен вибратор

виж повече
Укрепване на изкоп със стоманени профили чрез предварително сондиране
Укрепване на изкоп със стоманени профили чрез предварително сондиране

Предварително шнеково сондиране за укрепителната конструкция тип „Берлинска стена“ се налага в случаи на разнородна геология (наличие на твърди пластове)

виж повече