СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОТКОСИ НА ИЗКОПИ С ПРЪСКАНИ БЕТОНИ

Укрепване откосите на изкопа с пръскани бетони и почвени гвоздеи или анкери е бърз и гъвкав метод за укрепване. Изкопът се извършва на етапи, като на всеки един от етапите се анкерира арматурна мрежа и се полага пръскани бетони с необходимата дебелина.