УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С ВИБРОНАБИВНИ СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ

Вибронабивните стоманени профили се използват за временна укрепителна конструкция тип „Белинска стена“, като се забиват през определено разстояние чрез хидравличен вибратор. След забиването на стоманените профили започва изкопът, като с напредването му в дълбочина се извършва монтажът на дъсчената обшивка или полагането на пръскани бетони. Така изпълнената конструкция е противосуфозионна. Този тип укрепване осигурява минимални загуби на пространство при жилищното и промишлено строителство. В зависимост от проекта, то може да бъде комбинация от анкери и почвени гвоздеи.