УКРЕПВАНЕ С НАБИВНИ ПИЛОТИ – ВАРНА

Укрепване тип “Берлинска стена” с набивни пилоти на ул. Бъкстон, гр. Варна.