УКРЕПВАНЕ ЧРЕЗ СЕКАНТНИ ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ – ВАРНА

Укрепване чрез секантни изливни пилоти – многофункционален комплекс Хоризонт, Варна.