УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ ЧРЕЗ СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ

Сондажните пилоти се използват за укрепване на стени на изкопи, стабилизиране на свлачища и други. Укрепването може да бъде изпълнено с разстояние между пилотите, плътно или с врязване един във друг. В общия вариант се изпълнява кръгъл сондаж, в който се спуска армоскелет и след това се полага бетоновият разтвор.