ШПУНТОВО УКРЕПВАНЕ

Шпунтовите стени представляват вертикално забити в почвата специални горещо или студено валцувани стоманени профили. Използват се при наличие  на повишено водно ниво като водоплътно укрепване. Шпунтовите стени предпазват изкопа от наводняване и осигуряват устойчивостта на дъното на изкопа. При необходимост могат да се комбинират с анкери за допълнителна стабилност. Профилите се забиват посредством хидравлични вибратори.