Archive:

АНКЕРНИ КОНСТРУКЦИИ
Информация | 19/11/2022
АНКЕРНИ КОНСТРУКЦИИ

Анкерите и почвените пирони  могат да осигурят временни или постоянни решения за широк диапазон от проблеми, свързани със стабилността или поддръжката и често се използват за укрепване или стабилизиране на сгради, склонове и насипи.

ШПУНТОВО УКРЕПВАНЕ
Информация | 19/11/2022
ШПУНТОВО УКРЕПВАНЕ

Шпунтовите стени представляват вертикално забити в почвата специални горещо или студено валцувани стоманени профили. Използват се при наличие  на повишено водно ниво като водоплътно укрепване. Шпунтовите стени предпазват изкопа от наводняване и осигуряват устойчивостта на дъното на изкопа. При необходимост могат да се комбинират с анкери за допълнителна стабилност. Профилите се забиват посредством хидравлични вибратори.